درشکه احمدی نژاد مقام معظم رهبری انتخابات ریاست جمهوری

درشکه: احمدی نژاد مقام معظم رهبری انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات وکلای سوئیسی AFC در کنار عربستان در دادگاه CAS

با وجود این که مناقشه فوتبالی کشور عزیزمان ایران و عربستان به دادگاه CAS رفته وکلای AFC در کنار عربستان برابر کشور عزیزمان ایران قرار گرفتند.

وکلای سوئیسی AFC در کنار عربستان در دادگاه CAS

وکلای سوئیسی AFC در کنار عربستان در دادگاه CAS

عبارات مهم : ایران

با وجود این که مناقشه فوتبالی کشور عزیزمان ایران و عربستان به دادگاه CAS رفته وکلای AFC در کنار عربستان برابر کشور عزیزمان ایران قرار گرفتند.

به گزارش ایسنا، بعد از مناقشه فوتبالی کشور عزیزمان ایران و عربستان که نتیجه آن حضور نیافتن عربستان در کشور عزیزمان ایران جهت انجام بازی های بین المللی شد، فدراسیون فوتبال کشور عزیزمان ایران جهت دریافت غرامت به دادگاه CAS شکایت و خواهان پیگیری این عنوان شد.

وکلای سوئیسی AFC در کنار عربستان در دادگاه CAS

در حالی که این دادگاه امروز (پنج شنبه) برگزار می شود، نمایندگان کشور عزیزمان ایران عصر روز چهارشنبه وارد سوئیس شدند تا در این جلسه شرکت کنند. از سویی عربستان وکلای انگلیسی جهت حضور در دادگاه معرفی کرده و AFC نیز وکلای سوئیسی را جهت حضور در جلسه گزینش کرده هست، ولی توصیه جالب این است که این وکلای سوئیسی در کنار نمایندگان عربستان در دادگاه CAS حاضر شده است اند و در برابر نمایندگان کشور عزیزمان ایران به دفاع از عربستان پرداخته اند.

از کشور عزیزمان ایران هم علیرضا اسدی که چند روز قبل از سمت دبیرکلی فدراسیون فوتبال بر کنار شده است هست، با تعدادی از کارشناسان حقوقی به این دادگاه رفته است.

با وجود این که مناقشه فوتبالی کشور عزیزمان ایران و عربستان به دادگاه CAS رفته وکلای AFC در کنار عربستان برابر کشور عزیزمان ایران قرار گرفتند.

با توجه به این که AFC، نماینده کل فوتبال آسیاست، انتظار می رفت این نهاد به عنوان یک نهاد بی طرف در این مناقشه وارد عمل شود، ولی به خاطر انفعال مسوولان فدراسیون فوتبال کشور عزیزمان ایران و ضعف هایی که در این جریان وجود دارد کنفدراسیون فوتبال آسیا از عربستان حمایت می کند که در این زمینه باید مسوولان فدراسیون فوتبال پاسخگو باشد.

به گزارش ایسنا، از سوئیس خبر می رسد که پیش نویس توافق جلسه امروز تهیه شده است و هیات ایرانی به همراه وکیل سویسی در حال بررسی آن هستند.

وکلای سوئیسی AFC در کنار عربستان در دادگاه CAS

واژه های کلیدی: ایران | ایرانی | دادگاه | فوتبال | فوتبالی | عربستان | کنفدراسیون آسیا | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

وکلای سوئیسی AFC در کنار عربستان در دادگاه CAS

وکلای سوئیسی AFC در کنار عربستان در دادگاه CAS

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs